Liên kết

02437643453 - 0343398159
ttnghiencuuphanbon@gmail.com

T2 - T6 8.00 – 17.00
T7 - CN đóng cửa

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA

Nhu cầu dinh dưỡng của cây cam Nhu cầu dinh dưỡng của cam theo các giai đoạn phát triển trong năm: Nhu cầu đạm (N), canxi (Ca) và magie (Mg) của cây cao nhất ở giai đoạn Phát triển quả Nhu cầu lân (P) và Kali (K) của cam cao nhất ở giai đoạn quả

Nhu cầu dinh dưỡng của lúa Hình 1: Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của lúa Nhu cầu về số lượng: Để tạo được 1 tạ thóc cần 2 kg N; 0,7- 0,9 kg P2O5 ; 3,2 kg K2O và 2kg Si. Vì vậy, để đạt năng suất hạt 6-7 tấn/ ha/ vụ cần

– Thời gian sinh trưởng của ngô Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của ngô ảnh hưởng đến năng suất: Giai đoạn từ khi mọc mầm đến giai đoạn V3 (3 lá): sẽ ảnh hưởng đến số bắp/ha và số bắp/cây Giai đoạn từ V4 (4 lá thật) đến V12 (12 lá thật): sẽ

Nhu cầu dinh dưỡng của cây mía Các giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng, sinh thực của cây mía Bảng: Lượng các chất dinh dưỡng trong các bộ phận của cây trồng Nguồn: Catani et al. (1959), Orlando Filho (1978), Haag et al. (1987), Sampaio et al. (1987), Korndorfer (1989) Các chất dinh dưỡng cây mía lấy đi hàng năm theo

  Mục tiêu: *  Xác định được nhu cầu dinh dưỡng của cây chè * Đánh giá được biểu hiện thiếu hụt dinh dưỡng trên cây chè * Các biện pháp khắc phục hiện tượng thiếu, thừa dinh dưỡng trên cây trồng.  III. Nhu cầu dinh dưỡng của cây chè Bảng : Tổng lượng dinh

TS. Bùi Huy Hiền, GS. TS. Bùi Đình Dinh TS. Cao Kỳ Sơn, PGS.TS. Trần Minh Tiến Tóm tắt Bài báo đã tổng hợp, phân tích và bình luận những kết quả nghiên cứu của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, các viện, trường khác về 4 nội dung chính liên quan đến vai trò của

TS. Hoàng Ngọc Thuận (1) , TS. Trần Thị Tâm (2) (1) Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng. (2) Nguyên Phó Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa. Tóm tắt Nhiều kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước đã khẳng định vai trò của phụ phẩm nông

Nguyễn Đức Dũng, Bùi Huy Hiền Tóm tắt Tại Việt Nam, được sự hỗ trợ của Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Cây trồng Quốc tế (IPNI), Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) đã thực hiện đánh giá phương pháp tiếp cận SSNM, xác định chế độ phân bón dựa trên khả năng cung cấp

Cao Kỳ Sơn, Phạm Ngọc Tuấn, Lê Thị Minh Lương Tóm tắt Những năm gần đây công nghệ cao trồng cây trong nhà kính, nhà plastic, nhà lưới đang được nhiều nước trên thế giới quan tâm và phát triển. Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dưa chuột, cà chua đã nâng

Cao Kỳ Sơn, Phạm Ngọc Tuấn, Lê Minh Lương Tóm tắt Một trong những khâu quan trọng để trồng dưa chuột, cà chua thương phẩm trong nhà plastic theo hướng nông nghiệp công nghệ cao là lựa chọn giá thể cứng thích hợp. Yêu cầu đối với loại giá thể này là ít bị phân