TS. Hoàng Ngọc Thuận (1) , TS. Trần Thị Tâm (2)

(1) Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng.

(2) Nguyên Phó Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

Tóm tắt

Nhiều kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước đã khẳng định vai trò của phụ phẩm nông nghiệp trong việc tăng năng suất cây trồng, cải thiện hàm lượng hữu cơ, độ phì nhiêu đất. Vùi ngọn lá mía, rơm rạ, vỏ cà phê, thân lá ngô của vụ trước cho cây trồng vụ sau đã cung cấp cho đất một lượng dinh dưỡng đáng kể, đặc biệt là đạm và kali (82 – 1 25 kg N/ha + 16 – 55 kg P2O5/ha + 80 – 265 kg K2O/ha).

Nghiên cứu về vùi phế phụ phẩm cho cây trồng trong nhiều năm liên tục đã cải thiện độ phì nhiêu đất. Phụ phẩm từ cây trồng khi vùi vào đất, bị phân giải và cùng với đất tạo thành những phần tử keo. Keo này đóng vai trò tích cực làm thay đổi các quá trình hoá lý có lợi cho cây trồng sau này. Vùi phụ phẩm đã làm tăng các chủng vi sinh vật đất hữu ích trong đất (vi sinh vật phân giải xenlulo, cố định nitơ, phân giải lân), tăng số lượng giun trong đất, tăng hàm lượng hữu cơ đất, hàm lượng lân dễ tiêu, kali dễ tiêu, NH4+ , NO3- trong đất, CEC, đoàn lạp bền trong nước kích cỡ > 1 mm và độ xốp đất.

Vùi phụ phẩm cây trồng vụ trước cho cây trồng vụ sau, cho năng suất cây trồng tăng trên 4% so với không vùi phụ phẩm. Vùi phụ phẩm cùng với bón phân chuồng và N, P, K có thể giảm được 10 – 20% lượng phân N, P, K và giảm lượng phân khoáng  cần bón bằng 50% lượng N, P, K có trong phụ phẩm vùi nhưng vẫn cho năng suất tương đương.

Từ khóa: phụ phẩm nông nghiệp, hữu cơ, độ phì nhiêu đất.

(Bài đăng trên Kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ – Viện Thổ nhưỡng Nông hóa – 50 năm xây dựng và phát triển, Nhà xuất bản Nông nghiệp, trang 393 – 401).
Tải file: Hoang Ngoc Thuan Vai tro cua phu pham

Chia sẻ

Để lại bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *