Liên kết

02437643453 - 0343398159
ttnghiencuuphanbon@gmail.com

T2 - T6 8.00 – 17.00
T7 - CN đóng cửa

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA

Nhu cầu dinh dưỡng của cây cà phê Vai trò của từng yếu tố dinh dưỡng đối với cây cà phê Nguồn: FAO,2012- Region Office for Asia and the Pacific Bảng: Nhu cầu dinh dưỡng theo độ tuổi của cà phê Nguồn: http://www.haifa-group.com Nhu cầu dinh dưỡng của cây theo giai đoạn sinh trưởng trong

Nhu cầu dinh dưỡng của cây hồ tiêu Lượng dinh dưỡng lấy đi từ đất của cây hồ tiêu (kg/ha) Nguồn: Sadanandan, 2000 Lượng chất dinh dưỡng tích lũy trong các bộ phân của cây tiêu Biểu hiện thiếu dinh dưỡng trên cây trồng Bảng 3: Biểu hiện thiếu dinh dưỡng xuất hiện trên cây

Nhu cầu dinh dưỡng của cây khoai lang Bài viết được tổng hợp từ: J.N. O’Sullivan, C.J.Asher and F.P’C. Blarney Department ofAgriculture The University ofQueensland, 1997. NUTRIENT DISORDERS OF SWEET POTATO Bảng: Lượng dinh dưỡng cây khoai lang lấy đi (kg/ha) theo các mức năng suất khác nhau Bảng: Ngưỡng dinh dưỡng thiếu, đủ, thừa

Nhu cầu dinh dưỡng của cây chuối Lượng dinh dưỡng lấy đi trên 1 tấn quả Nguồn: Matt Weinert và Melinda Simpson Vai trò của các chất dinh dưỡng với cây trồng Nguồn: Haifa Pioneering the Future, Banana.   Vai trò dinh dưỡng của các các chất với cây chuối Nguồn: Haifa Pioneering the Future,

Nhu cầu dinh dưỡng của cây cam Nhu cầu dinh dưỡng của cam theo các giai đoạn phát triển trong năm: Nhu cầu đạm (N), canxi (Ca) và magie (Mg) của cây cao nhất ở giai đoạn Phát triển quả Nhu cầu lân (P) và Kali (K) của cam cao nhất ở giai đoạn quả

Nhu cầu dinh dưỡng của lúa Hình 1: Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của lúa Nhu cầu về số lượng: Để tạo được 1 tạ thóc cần 2 kg N; 0,7- 0,9 kg P2O5 ; 3,2 kg K2O và 2kg Si. Vì vậy, để đạt năng suất hạt 6-7 tấn/ ha/ vụ cần

– Thời gian sinh trưởng của ngô Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của ngô ảnh hưởng đến năng suất: Giai đoạn từ khi mọc mầm đến giai đoạn V3 (3 lá): sẽ ảnh hưởng đến số bắp/ha và số bắp/cây Giai đoạn từ V4 (4 lá thật) đến V12 (12 lá thật): sẽ

Nhu cầu dinh dưỡng của cây mía Các giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng, sinh thực của cây mía Bảng: Lượng các chất dinh dưỡng trong các bộ phận của cây trồng Nguồn: Catani et al. (1959), Orlando Filho (1978), Haag et al. (1987), Sampaio et al. (1987), Korndorfer (1989) Các chất dinh dưỡng cây mía lấy đi hàng năm theo

Nhu cầu dinh dưỡng của cây cà chua Bảng: Nhu cầu phân bón cho cà chua qua từng giai đoạn sinh trưởng và theo mức năng suất cây trồng Hình: Nhu cầu dinh dưỡng theo giai đoạn sinh trưởng của cây cà chua Nguồn: Huett, 1985 Hình: Nhu cầu đạm, lân, kali theo ngày tuổi

Nhu cầu dinh dưỡng của cây dưa chuột Hàm lượng dinh dưỡng trong lá giai đoạn bắt đầu ra hoa của dưa choộn được trồng ngoài trời Nguồn: Ankerman & Large, 1992 Các biểu hiện thiếu, thừa dinh dưỡng trên cây dưa chuột Biểu hiện thiếu đạm (N) trên cây Biểu hiện thừa đạm (N)