Liên kết

02437643453 - 0343398159
ttnghiencuuphanbon@gmail.com

T2 - T6 8.00 – 17.00
T7 - CN đóng cửa

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA

Nguyễn Đức Dũng*, Trần Minh Tiến*, Lã Tuấn Anh*, Nguyễn Văn Hiền*, Nguyễn Minh Quang* * Viện Thổ nhưỡng Nông hóa; Tóm tắt: Nghiên cứu với mục đích xác định thực trạng và xây dựng thang phân cấp dinh dưỡng trong lá của giống cam Sành nhằm phát hiện, xác định và khắc phục được

Nguyễn Đức Dũng*, Nguyễn Xuân Lai*, Nguyễn Quang Hải*,Nguyễn Duy Phương*, Nguyễn Đình Thông*, Vũ Đình Hoàn*, Trần Công Khanh**, Lâm Văn Hà* * Viện Thổ nhưỡng Nông hóa; ** Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Điều, Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam. Tóm tắt: Điều thuộc nhóm những cây trồng lâu năm

Trần Minh Tiến*, Nguyễn Đức Dũng*, Nguyễn Thái Học*, Lã Tuấn Anh*, Lâm Văn Hà* * Viện Thổ nhưỡng Nông hóa; **Trường THPT Lương Thế Vinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện qua việc quan trắc, theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng trong

Nguyễn Đức Dũng1, *, Hoàng Ngọc Thuận1, Trần Minh Tiến1, Nguyễn Minh Quang1, Lã Tuấn Anh1 1 Viện Thổ nhưỡng Nông hóa Tóm tắt: Quy trình được thực hiện dựa trên kết quả từ việc đánh giá, tổng hợp, kế thừa các kết quả nghiên cứu và thực tế sản xuất giá thể mạ khay

Nguyễn Đức Dũng1, Trần Minh Tiến1, Ezio Nalin de Paulo2 Nguyễn Thị Thúy Lương1, Nguyễn Minh Quang1, Lâm Văn Hà1, Lê Trường Bình1 1 Viện Thổ nhưỡng Nông hóa; 2 Công ty K+S Asia Pacific Pte Lts Tóm tắt: Nghiên cứu ảnh hưởng của kali, kẽm, B đến năng suất lúa trên một số loại đất

Nguyễn Đức Dũng1, *, Hoàng Ngọc Thuận1, Trần Minh Tiến1, Lã Tuấn Anh1, Nguyễn Minh Quang1, Nguyễn Thế Hậu1 Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu là xác định được tỷ lệ phối trộn giữa các cơ chất hữu cơ (nguyên liệu hữu cơ) phù hợp với từng loại đất, đồng thời xác định được lượng phân

Nguyễn Văn Đạo, Hồ Quang Đức Tóm tắt: Đất mặn Việt Nam thực chất là đất phù sa bị nhiễm mặn bởi nước ngầm mặn hoặc nước mặt mặn. Đất mặn phân bố tại chủ yếu ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long và đóng vai trò quan trọng trong đời

Trần Minh Tiến, Bùi Hải An, Lê Thị Mỹ Hảo, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Văn Bộ. Tóm tắt Đề tài nhằm mục tiêu xác định được yếu tố hạn chế (YTHC) độ phì nhiêu đất lúa và đề xuất giải pháp KHCN khắc phục, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa ĐBSH và ĐBSCL. Đối

Trần Minh Tiến, Nguyễn Văn Bộ, Bùi Huy Hiền, Đỗ Minh Phương, Bùi Quang Đãng, Trần Thị Minh Thu Tóm tắt Với mục tiêu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về phân bón và sử dụng phân bón tại Việt Nam, sau đó đưa các thông tin này lên mạng internet để người dùng

Cao Kỳ Sơn, Nguyễn Anh Sơn, Lê Thị Xuân Thu, Trần Thị Mỹ Dung Nghiên cứu được tiến hành tại 9 hộ gia đình có công trình KSH (Biogas) xây dựng theo thiết kế của Dự án ở các xã Thanh Xuân và Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Nguồn nguyên liệu nạp vào