Liên kết

02437643453 - 0343398159
ttnghiencuuphanbon@gmail.com

T2 - T6 8.00 – 17.00
T7 - CN đóng cửa

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA

Ảnh

YÊU CẦU VỀ KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN

(Trích Điều 39 – Luật trồng trọt, luật số 31/2018/QH14)

1. Phân bón phải được khảo nghiệm trước khi được công nhận lưu hành, trừ các loại phân bón sau:
2. Các loại phân bón không phải khảo nghiệm bao gồm:
a, Phân bón hữu cơ sử dụng để bón rễ có thành phần chỉ là CHẤT HỮU CƠ TỰ NHIÊN, đáp ứng chỉ tiêu chất lượng theo quy chuẩn quốc gia;
b, Phân bón VÔ CƠ ĐƠN sử dụng để bón rễ có thành phần chỉ chứa đạm (N) hoặc lân (P) hoặc kali (K), đáp ứng chỉ tiêu chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
c, Phân bón VÔ CƠ PHỨC HỢP sử dụng để bón rễ trong thành phần chỉ chứa các nguyên tố dinh dưỡng đạm (N), lần (P), kali (K) được liên kết với nhau bằng các liên kết hóa học, đáp ứng chỉ tiêu chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
d, Phân bón được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công nhận là TIẾN BỘ KỸ THUẬT.
3. Phân bón được khảo nghiệm cả DIỆN RỘNG và DIỆN HẸP; khảo nghiệm diện rộng chỉ được tiến hành sau khi kết thúc khảo nghiệm diện hẹp.
4. Việc khảo nghiệm phân bón thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia do tổ chức được công nhận ĐỦ ĐIỀU KIỆN thực hiện khảo nghiệm.
5. Lượng phân bón được sản xuất, khập khẩu để khảo nghiệm được xác định dựa trên liều lượng bón cho từng loại cây trồng và diện tích khảo nghiệm thực tế theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm phân bón.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG đã thực hiện hàng trăm hợp đồng khảo nghiệm và nhiều sản phẩm phân bón đã được công nhận lưu hành trên thị trường.
(Xin vui lòng liên hệ để biết chi tiết hơn)

Gọi Ngay Cho Chúng Tôi

0343-398-159

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ khác nhau

các dịch vụ của chúng tôi

Nghiên cứu dinh dưỡng cho các loại cây trồng và biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả các loại phân bón

Khảo nghiệm phân bón và tư vấn khoa học công nghệ, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Sản xuất, kinh doanh phân bón và các chế phẩm nông hoá

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng, phân bón, chế phẩm Nông hoá

Tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành về lĩnh vực

Tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành về lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng và phân bón

NGHIÊN CỨU, KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN VÀ CUNG CẤP GIÁ THỂ, CHẾ PHẨM NÔNG HÓA

Nếu bạn có nhu cầu, chỉ cần gọi cho chúng tôi

0343-398-159hoặc

liên hệ