• TS. Bùi Huy Hiền, GS. TS. Bùi Đình Dinh
  • TS. Cao Kỳ Sơn, PGS.TS. Trần Minh Tiến

Tóm tắt

Bài báo đã tổng hợp, phân tích và bình luận những kết quả nghiên cứu của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, các viện, trường khác về 4 nội dung chính liên quan đến vai trò của phân hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta, đó là: * chất hữu cơ trong trong đất (chất hữu cơ, thành phần mùn, thang phân cấp hàm lượng chất hữu cơ, hàm lượng chất hữu cơ trong một số loại đất chính); * vai trò của chất hữu cơ trong quá trình hình thành đất, độ phì và dinh dưỡng cây trồng (tham gia phong hoá sinh học đối với khoáng, phá huỷ đá mẹ; hình thành phẫu diện đất, phát triển độ phì; điều hoà chế độ nước, nhiệt, không khí của đất; giữ ẩm cho đất, tăng dung tích hấp thu, giữ cấu trúc đất; tạo môi trường cho sự phát triển vi sinh vật, gia tăng hoạt động của vi sinh vật đất, nhờ đó tác động tốt đến sự phát triển của cây trồng; cung cấp chất dinh dưỡng đa, trung và vi lượng cho đất để nuôi cây); * các loại phân hữu cơ theo Điều 4 “Phân loại phân bón” của Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ (khái niệm, phân loại, các chỉ tiêu chất lượng của mỗi loại phân hữu cơ); * hiệu lực của phân hữu cơ đối với cây trồng (nâng cao năng suất và chất lượng nông sản; giảm lượng phân bón vô cơ; cải thiện độ phì nhiêu đất).

Từ khóa: Chất hữu cơ, chất lượng, đạm, kali, lân, môi trường, năng suất, phân hữu cơ; tính chất vật lý, hóa học, sinh học đất.

(Bài đăng trên Kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ – Viện Thổ nhưỡng Nông hóa – 50 năm xây dựng và phát triển, Nhà xuất bản Nông nghiệp, trang 378-392).

Tải file: Bui Huy Hien Vai tro cua phan huu co

Chia sẻ

Để lại bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *