Liên kết

02437643453 - 0343398159
ttnghiencuuphanbon@gmail.com

T2 - T6 8.00 – 17.00
T7 - CN đóng cửa

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA

Tin Nghiên cứu - Chuyển giao

30
Th3

NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN DINH DƯỠNG LÁ ĐỂ XÁC ĐỊNH THIẾU HỤT VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN PHÙ HỢP CHO GIỐNG CAM SÀNH HÀ GIANG

Nguyễn Đức Dũng*, Trần Minh Tiến*, Lã Tuấn Anh*, Nguyễn Văn Hiền*, ...

24
Th2

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN KHOÁNG SỬ DỤNG QUA NƯỚC TƯỚI ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG ĐIỀU TẠI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

Nguyễn Đức Dũng*, Nguyễn Xuân Lai*, Nguyễn Quang Hải*,Nguyễn Duy Phương*, Nguyễn ...

24
Th2

NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN DINH DƯỠNG QUA LÁ CHO GIỐNG CHUỐI TIÊU (Musa acuminata) BẰNG PHƯƠNG PHÁP DRIS TẠI ĐỒNG NAI

Trần Minh Tiến*, Nguyễn Đức Dũng*, Nguyễn Thái Học*, Lã Tuấn Anh*, ...

30
Th9

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÁ THỂ SỬ DỤNG GIEO MẠ KHAY CẤY MÁY PHÙ HỢP CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ BẮC TRUNG BỘ

Nguyễn Đức Dũng1, *, Hoàng Ngọc Thuận1, Trần Minh Tiến1, Nguyễn Minh ...

26
Th4

ẢNH HƯỞNG CỦA KALI, KẼM, BO ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TRÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT VIỆT NAM

Nguyễn Đức Dũng1, Trần Minh Tiến1, Ezio Nalin de Paulo2 Nguyễn Thị ...

26
Th4

ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ PHỐI TRỘN ĐẤT VỚI CƠ CHẤT HỮU CƠ VÀ PHÂN BÓN ĐẾN CHẤT LƯỢNG GIÁ THỂ VÀ SINH TRƯỞNG CỦA MẠ

Nguyễn Đức Dũng1, *, Hoàng Ngọc Thuận1, Trần Minh Tiến1, Lã Tuấn Anh1, ...