Liên kết

02437643453 - 0343398159
ttnghiencuuphanbon@gmail.com

T2 - T6 8.00 – 17.00
T7 - CN đóng cửa

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA

Tin Nghiên cứu - Chuyển giao

06
Th8

ĐẤT MẶN VIỆT NAM

Nguyễn Văn Đạo, Hồ Quang Đức Tóm tắt: Đất mặn Việt Nam ...

19
Th5

YẾU TỐ HẠN CHẾ ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT TRỒNG LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Trần Minh Tiến, Bùi Hải An, Lê Thị Mỹ Hảo, Nguyễn Toàn ...

19
Th5

XÂY DỰNG NGÂN HÀNG KIẾN THỨC PHÂN BÓN Ở VIỆT NAM

Trần Minh Tiến, Nguyễn Văn Bộ, Bùi Huy Hiền, Đỗ Minh Phương, ...

19
Th5

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẢ TỪ CÁC CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC ĐỂ SỬ DỤNG BÓN CHO CÂY TRỒNG

Cao Kỳ Sơn, Nguyễn Anh Sơn, Lê Thị Xuân Thu, Trần Thị ...

19
Th5

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT TƯỚI NƯỚC TIẾT KIỆM VÀ DẠNG PHÂN BÓN SỬ DỤNG QUA NƯỚC TƯỚI CHO CÀ PHÊ VÙNG TÂY NGUYÊN

Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Xuân Lai, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Duy Phương, ...

02
Th6

HÓA HỌC HÓA HAY HỮU CƠ HÓA NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ (1) (1) Nguyên Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng ...