Nguyễn Đức Dũng, Bùi Huy Hiền

Tóm tắt

Tại Việt Nam, được sự hỗ trợ của Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Cây trồng Quốc tế (IPNI), Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) đã thực hiện đánh giá phương pháp tiếp cận SSNM, xác định chế độ phân bón dựa trên khả năng cung cấp dinh dưỡng của đất, năng suất mục tiêu và nhu cầu dinh dưỡng trên nhiều loại đất khác nhau tại các vùng sinh thái sản xuất lúa, ngô chính: đối với cây lúa trong giai đoạn 1998 – 2007 thực hiện đánh giá phương pháp và thí nghiệm đồng ruộng tại 8 tỉnh (vùng Đồng bằng sông Hồng, miền Trung, Tây nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long) và được mở rộng phạm vi ứng dụng trên 16 tỉnh; với cây ngô SSNM được thực hiện trong giai đoạn 2005 – 2009 trên 11 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, dựa trên cách tiếp cận và kết quả thực hiện SSNM, phần mềm RCM – Rice Crop Management trên thiết bị di động đang được hoàn thiện và ứng dụng cho lúa tại Việt Nam. Kết quả không chỉ đạt được về phương pháp tiếp cận mà còn xác định biện pháp quản lý dinh dưỡng cụ thể phù hợp trên mỗi loại đất của từng vùng sinh thái trong sản xuất lúa ngô.

Từ khóa: Quản lý dinh dưỡng theo vùng đặc thù – SSNM, hiệu quả nông học của N, hiệu quả nông học của P, hiệu quả nông học của K, lúa, ngô.

(Bài đăng trên Kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ – Viện Thổ nhưỡng Nông hóa – 50 năm xây dựng và phát triển, Nhà xuất bản Nông nghiệp, trang 520-540).

Tải file: Nguyen Duc Dung SSNM

Chia sẻ

Để lại bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *