Trần Minh Tiến, Bùi Hải An, Lê Thị Mỹ Hảo, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Văn Bộ.

Tóm tắt

Đề tài nhằm mục tiêu xác định được yếu tố hạn chế (YTHC) độ phì nhiêu đất lúa và đề xuất giải pháp KHCN khắc phục, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa ĐBSH và ĐBSCL. Đối tượng nghiên cứu là các tính chất lý hóa học đất trồng lúa liên quan đến yếu tố hạn chế năng suất lúa trên các loại đất: xám bạc màu, đất phù sa, đất phèn và đất mặn ở hai vùng. Kết quả cho thấy chỉ tiêu pHKCl của các nhóm đất hiện đều ở mức thấp, đa số các loại đất được đánh giá ở mức rất chua, đặc biệt là nhóm đất phèn ĐBSCL,….Với kết quả đánh giá nêu trên, đã đề xuất thang đánh giá mức độ hạn chế đối với cây lúa của một số số chỉ tiêu chính trong đất và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Bài viết được đăng trong: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa – 50 năm xây dựng và phát triển – Kết quả Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ.

Dowloads:  Tran Minh Tien – Yeu to han che dat phu sa song Hong

Chia sẻ

Để lại bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *