Trần Minh Tiến, Nguyễn Văn Bộ, Bùi Huy Hiền, Đỗ Minh Phương, Bùi Quang Đãng, Trần Thị Minh Thu

Tóm tắt

Với mục tiêu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về phân bón và sử dụng phân bón tại Việt Nam, sau đó đưa các thông tin này lên mạng internet để người dùng có thể truy cập dễ dàng và tra cứu các thông tin cần thiết. Chúng tôi đã thu thập các thông tin, điều tra, khảo sát và xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu về phân bón và sử dụng phân bón tại Việt Nam, gồm 4 hợp phần chính: Những khái niệm cơ bản về quản lý dinh dưỡng (phân bón) trong trồng trọt (gồm 4 chuyên đề); Mô tả về các loại phân bón và các chất cải tạo đất (gồm 10 chuyên đề); Bón phân cho một số cây trồng chính ở Việt Nam (8 chuyên đề); và Quản lý nhà nước về phân bón ở Việt Nam (3 chuyên đề). Bộ cơ sở dữ liệu được đưa lên trang web tại địa chỉ: http://www.nganhangphanbon.com/.

Bài viết được đăng trong: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa – 50 năm xây dựng và phát triển – Kết quả Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ

Dowloads: Tran Minh Tien – Ngan hang kien thuc phan bon

Chia sẻ

Để lại bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *