Nguyễn Đức Dũng1, *, Hoàng Ngọc Thuận1, Trần Minh Tiến1, Lã Tuấn Anh1, Nguyễn Minh Quang1, Nguyễn Thế Hậu1

Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu là xác định được tỷ lệ phối trộn giữa các cơ chất hữu cơ (nguyên liệu hữu cơ) phù hợp với từng loại đất, đồng thời xác định được lượng phân khoáng (N, P, K) đảm bảo sinh trưởng, phát triển của lúa trong giai đoạn mạ khay. Nghiên cứu được thực hiện trong điều kiện nhà lưới, 3 loại đất khác nhau (đất phù sa, đất đồi đỏ nâu, đất đồi đỏ vàng) được phối trộn với các nguyên liệu hữu cơ sẵn có (mùn cưa, trấu hun, phân hữu cơ hoai mục). Kết quả cho thấy, đối với đất phù sa, tỷ lệ đất phối trộn phù hợp là 4:1 hoặc 3:2 với mùn cưa, 4:1 với trấu hun, 4:1 với hữu cơ hoai mục; đối với đất đỏ nâu, tỷ lệ đất phối trộn tốt nhất là 4:1 với mùn cưa, 4:1 và 3:2 với trấu hun; đối với đất đỏ vàng, tỷ lệ đất phối trộn phù hợp là 4:1 và 3:2 với mùn cưa, 4:1 và 3:2 với trấu hun, 4:1 với hữu cơ hoai mục….

Bài đăng trên: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 21 năm 2022, trang 43 – 50.

Down load: Bai bao gia the ma khay 2023

Chia sẻ

Để lại bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *