Nguyễn Văn Đạo, Hồ Quang Đức

Tóm tắt: Đất mặn Việt Nam thực chất là đất phù sa bị nhiễm mặn bởi nước ngầm mặn hoặc nước mặt mặn. Đất mặn phân bố tại chủ yếu ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long và đóng vai trò quan trọng trong đời sống cư dân. Tuy có một số hạn chế nhất định về đặc điểm mặn, song đất mặn lại có những ưu việt mà các loại đất khác không có được…..

Bài đăng trong: Kỷ yếu 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN – Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, trang 95 – 106.

Down load: Nguyễn Văn Đạo, Hồ Quang Đức – Đất mặn Việt Nam

Chia sẻ

Để lại bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *