Liên kết

02437643453 - 0343398159
ttnghiencuuphanbon@gmail.com

T2 - T6 8.00 – 17.00
T7 - CN đóng cửa

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA

Trần Minh Tiến, Bùi Hải An, Lê Thị Mỹ Hảo, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Văn Bộ. Tóm tắt Đề tài nhằm mục tiêu xác định được yếu tố hạn chế (YTHC) độ phì nhiêu đất lúa và đề xuất giải pháp KHCN khắc phục, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa ĐBSH và ĐBSCL. Đối

Trần Minh Tiến, Nguyễn Văn Bộ, Bùi Huy Hiền, Đỗ Minh Phương, Bùi Quang Đãng, Trần Thị Minh Thu Tóm tắt Với mục tiêu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về phân bón và sử dụng phân bón tại Việt Nam, sau đó đưa các thông tin này lên mạng internet để người dùng

Cao Kỳ Sơn, Nguyễn Anh Sơn, Lê Thị Xuân Thu, Trần Thị Mỹ Dung Nghiên cứu được tiến hành tại 9 hộ gia đình có công trình KSH (Biogas) xây dựng theo thiết kế của Dự án ở các xã Thanh Xuân và Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Nguồn nguyên liệu nạp vào

Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Xuân Lai, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Đình Thông, Vũ Đình Hoàn, Hồ Công Trực, Lương Đức Trí và CTV Tóm tắt: Kỹ thuật tưới tiết kiệm, sử dụng phân bón qua hệ thống tướ cho cây trồng đã được nghiên cứu, chứng mình và áp dụng có hiệu

Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Xuân Lai, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Đình Thông, Vũ Đình Hòa, Hồ Công Trực, Lương Đức Trí và CTV Kỹ thuật tưới tiết kiệm, sử dụng phân bón qua hệ thống tưới cho cây trồng đã được nghiên cứu, chứng minh và áp dụng có hiệu quả, phổ