Liên kết

02437643453 - 0343398159
ttnghiencuuphanbon@gmail.com

T2 - T6 8.00 – 17.00
T7 - CN đóng cửa

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA

Liên hệ ngay với chúng tôi để biết thông tin về dinh dưỡng cho cây trồng và khảo nghiệm phân bón

Liên hệ

Chúng tôi hoạt động về các lĩnh vực

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Nghiên cứu dinh dưỡng cho các loại cây trồng và biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả các loại phân bón

Khảo nghiệm phân bón và tư vấn khoa học công nghệ, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Sản xuất, kinh doanh phân bón và các chế phẩm nông hoá

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng, phân bón, chế phẩm Nông hoá

Tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành về lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng và phân bón

Tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành về lĩnh vực

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

Hướng tới nền nông nghiệp an toàn, hiệu quả và bền vững, Trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực phân bón và dinh dưỡng cây trồng, tư vấn và khảo nghiệm các loại phân bón, cung cấp sản phẩm giá thể, chế phẩm nông hóa chất lượng cao cho sản xuất.

  • NGHIÊN CỨU
  • KHẢO NGHIỆM
  • SẢN XUẤT
  • TƯ VẤN, ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO
Ảnh

Tin tức & Sự kiện

Nghiên Cứu - Chuyển Giao

06
Th8

ĐẤT MẶN VIỆT NAM

Nguyễn Văn Đạo, Hồ Quang Đức Tóm tắt: Đất mặn Việt Nam ...

19
Th5

YẾU TỐ HẠN CHẾ ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT TRỒNG LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Trần Minh Tiến, Bùi Hải An, Lê Thị Mỹ Hảo, Nguyễn Toàn ...

19
Th5

XÂY DỰNG NGÂN HÀNG KIẾN THỨC PHÂN BÓN Ở VIỆT NAM

Trần Minh Tiến, Nguyễn Văn Bộ, Bùi Huy Hiền, Đỗ Minh Phương, ...

19
Th5

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẢ TỪ CÁC CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC ĐỂ SỬ DỤNG BÓN CHO CÂY TRỒNG

Cao Kỳ Sơn, Nguyễn Anh Sơn, Lê Thị Xuân Thu, Trần Thị ...

19
Th5

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT TƯỚI NƯỚC TIẾT KIỆM VÀ DẠNG PHÂN BÓN SỬ DỤNG QUA NƯỚC TƯỚI CHO CÀ PHÊ VÙNG TÂY NGUYÊN

Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Xuân Lai, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Duy Phương, ...

02
Th6

HÓA HỌC HÓA HAY HỮU CƠ HÓA NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ (1) (1) Nguyên Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng ...

Tin khảo nghiệm

NGHIÊN CỨU, KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN VÀ CUNG CẤP GIÁ THỂ, CHẾ PHẨM NÔNG HÓA

Nếu bạn có nhu cầu, chỉ cần gọi cho chúng tôi

0343-398-159hoặc

Liên hệ