Liên kết

02437643453 - 0343398159
ttnghiencuuphanbon@gmail.com

T2 - T6 8.00 – 17.00
T7 - CN đóng cửa

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA

Liên hệ ngay với chúng tôi để biết thông tin về dinh dưỡng cho cây trồng và khảo nghiệm phân bón

Liên hệ

Chúng tôi hoạt động về các lĩnh vực

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Nghiên cứu dinh dưỡng cho các loại cây trồng và biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả các loại phân bón

Khảo nghiệm phân bón và tư vấn khoa học công nghệ, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Sản xuất, kinh doanh phân bón và các chế phẩm nông hoá

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng, phân bón, chế phẩm Nông hoá

Tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành về lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng và phân bón

Tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành về lĩnh vực

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

Hướng tới nền nông nghiệp an toàn, hiệu quả và bền vững, Trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực phân bón và dinh dưỡng cây trồng, tư vấn và khảo nghiệm các loại phân bón, cung cấp sản phẩm giá thể, chế phẩm nông hóa chất lượng cao cho sản xuất.

  • NGHIÊN CỨU
  • KHẢO NGHIỆM
  • SẢN XUẤT
  • TƯ VẤN, ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO
Ảnh

Tin tức & Sự kiện

Nghiên Cứu - Chuyển Giao

01
Th6

HIỆU LỰC PHÂN VI LƯỢNG CHO CÂY TRỒNG Ở VIỆT NAM

TS. Bùi Huy Hiền (1), PGS.TS. Trần Minh Tiến (2), TS. Cao ...

01
Th6

HIỆU LỰC PHÂN KALI CHO CÂY TRỒNG Ở VIỆT NAM

Nguyễn Văn Chiến (1), Nguyễn Vy (2) 1 Nguyên Trưởng phòng Phòng ...

15
Th5

HIỆN TRẠNG ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT TRỒNG CÀ PHÊ, HỒ TIÊU VÙNG TÂY NGUYÊN

Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Xuân Lai , Trần Minh Tiến, Hồ Công ...

02
Th6

PHÂN BÓN HỮU CƠ Ở VIỆT NAM: TỪ SẢN XUẤT ĐẾN SỬ DỤNG

TS. Bùi Huy Hiền – Phó chủ tịch Hội Khoa học Đất ...

02
Th6

SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN LÁ Ở VIỆT NAM

TS. Bùi Huy Hiền, PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ, TS. Cao Kỳ Sơn. ...

02
Th6

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT DINH DƯỠNG VÀ HIỆU LỰC CÁC DẠNG PHÂN LÂN ĐỐI VỚI CÀ PHÊ VỐI TRÊN ĐẤT ĐỎ BAZAN Ở TÂY NGUYÊN

Bùi Huy Hiền, Nguyễn Trọng Thi, Trình Công Tư Tóm tắt Cà ...

Tin khảo nghiệm

NGHIÊN CỨU, KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN VÀ CUNG CẤP GIÁ THỂ, CHẾ PHẨM NÔNG HÓA

Nếu bạn có nhu cầu, chỉ cần gọi cho chúng tôi

0343-398-159hoặc

Liên hệ