Liên kết

02437643453 - 0343398159
ttnghiencuuphanbon@gmail.com

T2 - T6 8.00 – 17.00
T7 - CN đóng cửa

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA

Liên hệ ngay với chúng tôi để biết thông tin về dinh dưỡng cho cây trồng và khảo nghiệm phân bón

Liên hệ

Chúng tôi hoạt động về các lĩnh vực

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Nghiên cứu dinh dưỡng cho các loại cây trồng và biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả các loại phân bón

Khảo nghiệm phân bón và tư vấn khoa học công nghệ, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Sản xuất, kinh doanh phân bón và các chế phẩm nông hoá

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng, phân bón, chế phẩm Nông hoá

Tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành về lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng và phân bón

Tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành về lĩnh vực

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

Hướng tới nền nông nghiệp an toàn, hiệu quả và bền vững, Trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực phân bón và dinh dưỡng cây trồng, tư vấn và khảo nghiệm các loại phân bón, cung cấp sản phẩm giá thể, chế phẩm nông hóa chất lượng cao cho sản xuất.

  • NGHIÊN CỨU
  • KHẢO NGHIỆM
  • SẢN XUẤT
  • TƯ VẤN, ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO
Ảnh

Tin tức & Sự kiện

Nghiên Cứu - Chuyển Giao

27
Th5

TỔNG QUAN HIỆU LỰC PHÂN HỮU CƠ CHO CÂY TRỒNG Ở VIỆT NAM

TS. Bùi Huy Hiền, GS. TS. Bùi Đình Dinh TS. Cao Kỳ ...

01
Th6

BÓN PHÂN CÂN ĐỐI CHO CÂY TRỒNG Ở VIỆT NAM

PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ (1), GS.TS. Bùi Đình Dinh (2) (1) Nguyên ...

18
Th5

SỬ DỤNG PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP TRONG TRỒNG TRỌT

TS. Hoàng Ngọc Thuận (1) , TS. Trần Thị Tâm (2) (1) ...

15
Th5

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG THEO VÙNG CHUYÊN BIỆT CHO LÚA VÀ NGÔ Ở VIỆT NAM

Nguyễn Đức Dũng, Bùi Huy Hiền Tóm tắt Tại Việt Nam, được ...

18
Th5

Ảnh hưởng của chế độ dinh dưỡng đến năng suất, hiệu quả kinh tế và hệ số sử dụng phân bón đối với dưa chuột và cà chua trồng trong nhà plastic tại Hà Nội

Cao Kỳ Sơn, Phạm Ngọc Tuấn, Lê Thị Minh Lương Tóm tắt ...

18
Th5

Nghiên cứu lựa chọn giá thể cứng thích hợp trồng dưa chuột, cà chua thương phẩm trong nhà plastic theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Cao Kỳ Sơn, Phạm Ngọc Tuấn, Lê Minh Lương Tóm tắt Một ...

Tin khảo nghiệm

NGHIÊN CỨU, KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN VÀ CUNG CẤP GIÁ THỂ, CHẾ PHẨM NÔNG HÓA

Nếu bạn có nhu cầu, chỉ cần gọi cho chúng tôi

0343-398-159hoặc

Liên hệ