PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ (1)
(1) Nguyên Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (1995 – 1999). 

Bài viết tóm tắt lịch sử sử dụng phân bón của Việt Nam và các nước, nêu vai trò của phân vô cơ, phân hữu cơ đã khẳng định, với hầu hết cây trồng, việc sử dụng phân bón hài hòa hữu cơ và vô cơ là giải pháp tối ưu để phát triển nông nghiệp bền vững, trong đó tỷ lệ dinh dưỡng từ vô cơ và hữu cơ 70:30% là tối ưu. Các xu thế và định hướng phát triển phân bón vô cơ thế hệ mới phân bón chậm tan (Slow release fertilizer-SRF), phân bón có kiểm soát (ControlRelease Fertilizer-CRF) và phân bón mang tính ổn định (StabilizedFertilizer-SF) cũng như giải pháp để có nhiều hơn phân bón hữu cơ cũng được giới thiệu và đề xuất….

Từ khóa: hóa học hóa, hữu cơ hóa nông nghiệp, phân bón chậm tan, phân bón có kiểm soát, phân bón mang tính ổn định.

(Bài đăng trên Kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ – Viện Thổ nhưỡng Nông hóa – 50 năm xây dựng và phát triển, Nhà xuất bản Nông nghiệp, trang 321-339).

Tải file: Nguyen Van Bo Hoa hoc hoa hay huu co hoa

Chia sẻ

Để lại bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *