Phân bón lá A2, A4, Amin, RQ, CQ

Theo Thông tư số 86/2011/TT-BNN, ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”;  Quyết định số 0551/QĐCN-IQC-PB, ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC về việc Cấp giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm).

Giá :

Mô tả

Theo Thông tư số 86/2011/TT-BNN, ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”;  Quyết định số 0551/QĐCN-IQC-PB, ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC về việc Cấp giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm).

Các chế phẩm dinh dưỡng phun lá A2, A4, Amin, RQ, CQ giàu acid amin là sản phẩm của Dự án sản xuất thử, với thành phần: Đạm tổng số, Lân hữu hiệu, Kali hữu hiệu, và các chất phụ gia khác góp phần làm tăng năng suất và phẩm chất cây trồng. Được ban hành theo Thông tư số 86/2011/TT-BNN, ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ NN&PTNT.

Chia sẻ

Để lại bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *