Liên kết

02437643453 - 0343398159
ttnghiencuuphanbon@gmail.com

T2 - T6 8.00 – 17.00
T7 - CN đóng cửa

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA

Liên hệ ngay với chúng tôi để biết thông tin về dinh dưỡng cho cây trồng và khảo nghiệm phân bón

Liên hệ

Chúng tôi hoạt động về các lĩnh vực

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Nghiên cứu dinh dưỡng cho các loại cây trồng và biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả các loại phân bón

Khảo nghiệm phân bón và tư vấn khoa học công nghệ, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Sản xuất, kinh doanh phân bón và các chế phẩm nông hoá

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng, phân bón, chế phẩm Nông hoá

Tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành về lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng và phân bón

Tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành về lĩnh vực

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

Hướng tới nền nông nghiệp an toàn, hiệu quả và bền vững, Trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực phân bón và dinh dưỡng cây trồng, tư vấn và khảo nghiệm các loại phân bón, cung cấp sản phẩm giá thể, chế phẩm nông hóa chất lượng cao cho sản xuất.

  • NGHIÊN CỨU
  • KHẢO NGHIỆM
  • SẢN XUẤT
  • TƯ VẤN, ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO
Ảnh

Tin tức & Sự kiện

Nghiên Cứu - Chuyển Giao

01
Th6

PHÂN BÓN HỖN HỢP SUPE – TECMO PHOSPHAT

PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ – Nguyên Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông ...

18
Th5

Phát triển nông nghiệp Công nghệ cao trong thời kỳ xây dựng đất nước trở thành một nước công nghiệp.

TS. Cao Kỳ Sơn, Sản xuất Nông nghiệp Công nghệ cao, đặc ...

01
Th6

HIỆU LỰC PHÂN ĐẠM CHO CÂY TRỒNG Ở VIỆT NAM

TS. Nguyễn Văn Chiến  (1), TS. Trần Thúc Sơn (2) 1 Nguyên ...

18
Th5

Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp hữu cơ GT05 trồng rau an toàn trong hộ gia đình thành thị

Phạm Ngọc Tuấn, Cao Kỳ Sơn, Lê Thị Minh Lương, Hoàng Văn ...

01
Th6

VAI TRÒ CỦA PHÂN HỮU CƠ TRONG CẢI TẠO ĐẤT

TS. Nguyễn Văn Hiền (1), TS. Nguyễn Xuân Lai (2) TS. Đàm ...

18
Th5

Đánh giá chất lượng của nước xả từ các công trình Khí sinh học để sử dụng bón cho cây trồng

Cao Kỳ Sơn, Nguyễn Thanh Sơn, Lê Thị Xuân Thu, Trần Thị Mỹ ...

Tin khảo nghiệm

NGHIÊN CỨU, KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN VÀ CUNG CẤP GIÁ THỂ, CHẾ PHẨM NÔNG HÓA

Nếu bạn có nhu cầu, chỉ cần gọi cho chúng tôi

0343-398-159hoặc

Liên hệ