Liên kết

02437643453 - 0343398159
ttnghiencuuphanbon@gmail.com

T2 - T6 8.00 – 17.00
T7 - CN đóng cửa

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA

Nhu cầu dinh dưỡng của cây cà phê Vai trò của từng yếu tố dinh dưỡng đối với cây cà phê Nguồn: FAO,2012- Region Office for Asia and the Pacific Bảng: Nhu cầu dinh dưỡng theo độ tuổi của cà phê Nguồn: http://www.haifa-group.com Nhu cầu dinh dưỡng của cây theo giai đoạn sinh trưởng trong

Nhu cầu dinh dưỡng của cây hồ tiêu Lượng dinh dưỡng lấy đi từ đất của cây hồ tiêu (kg/ha) Nguồn: Sadanandan, 2000 Lượng chất dinh dưỡng tích lũy trong các bộ phân của cây tiêu Biểu hiện thiếu dinh dưỡng trên cây trồng Bảng 3: Biểu hiện thiếu dinh dưỡng xuất hiện trên cây

Nhu cầu dinh dưỡng của cây khoai lang Bài viết được tổng hợp từ: J.N. O’Sullivan, C.J.Asher and F.P’C. Blarney Department ofAgriculture The University ofQueensland, 1997. NUTRIENT DISORDERS OF SWEET POTATO Bảng: Lượng dinh dưỡng cây khoai lang lấy đi (kg/ha) theo các mức năng suất khác nhau Bảng: Ngưỡng dinh dưỡng thiếu, đủ, thừa

Nhu cầu dinh dưỡng của cây chuối Lượng dinh dưỡng lấy đi trên 1 tấn quả Nguồn: Matt Weinert và Melinda Simpson Vai trò của các chất dinh dưỡng với cây trồng Nguồn: Haifa Pioneering the Future, Banana.   Vai trò dinh dưỡng của các các chất với cây chuối Nguồn: Haifa Pioneering the Future,

Nhu cầu dinh dưỡng của cây cà chua Bảng: Nhu cầu phân bón cho cà chua qua từng giai đoạn sinh trưởng và theo mức năng suất cây trồng Hình: Nhu cầu dinh dưỡng theo giai đoạn sinh trưởng của cây cà chua Nguồn: Huett, 1985 Hình: Nhu cầu đạm, lân, kali theo ngày tuổi

Nhu cầu dinh dưỡng của cây dưa chuột Hàm lượng dinh dưỡng trong lá giai đoạn bắt đầu ra hoa của dưa choộn được trồng ngoài trời Nguồn: Ankerman & Large, 1992 Các biểu hiện thiếu, thừa dinh dưỡng trên cây dưa chuột Biểu hiện thiếu đạm (N) trên cây Biểu hiện thừa đạm (N)

PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ (1) (1) Nguyên Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (1995 – 1999).  Bài viết tóm tắt lịch sử sử dụng phân bón của Việt Nam và các nước, nêu vai trò của phân vô cơ, phân hữu cơ đã khẳng định, với hầu hết cây trồng, việc sử dụng phân

PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ (1), GS.TS. Bùi Đình Dinh (2) (1) Nguyên Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (1995 – 1999). (2) Nguyên Phó Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa. Tóm tắt Chương trình bón phân cân đối (BALCROP) trong giai đoạn 1994 – 1997 và 1998 – 2002 được thực hiện bởi

PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ – Nguyên Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (1995 – 1999) Bài viết là tổng hợp kết quả nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học từ Viện Thổ nhưỡng Nông  hóa (GS. Bùi Đình Dinh và cs.) và Viện Hóa học công nghiệp (PGS. Nguyễn Huy Phiêu và cs.)

TS. Nguyễn Văn Chiến  (1), TS. Trần Thúc Sơn (2) 1 Nguyên Trưởng phòng Phân tích trung tâm. 2 Nguyên Phó Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa. Tóm tắt Đạm (N) là yếu tố dinh dưỡng hạn chế hàng đầu đối với cây trồng, có vai trò quan trọng nhất trong nâng cao năng