Liên kết

02437643453 - 0343398159
ttnghiencuuphanbon@gmail.com

T2 - T6 8.00 – 17.00
T7 - CN đóng cửa

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA

Liên hệ ngay với chúng tôi để biết thông tin về dinh dưỡng cho cây trồng và khảo nghiệm phân bón

Liên hệ

Chúng tôi hoạt động về các lĩnh vực

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Nghiên cứu dinh dưỡng cho các loại cây trồng và biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả các loại phân bón

Khảo nghiệm phân bón và tư vấn khoa học công nghệ, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Sản xuất, kinh doanh phân bón và các chế phẩm nông hoá

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng, phân bón, chế phẩm Nông hoá

Tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành về lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng và phân bón

Tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành về lĩnh vực

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

Hướng tới nền nông nghiệp an toàn, hiệu quả và bền vững, Trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực phân bón và dinh dưỡng cây trồng, tư vấn và khảo nghiệm các loại phân bón, cung cấp sản phẩm giá thể, chế phẩm nông hóa chất lượng cao cho sản xuất.

  • NGHIÊN CỨU
  • KHẢO NGHIỆM
  • SẢN XUẤT
  • TƯ VẤN, ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO
Ảnh

Tin tức & Sự kiện

Nghiên Cứu - Chuyển Giao

30
Th3

NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN DINH DƯỠNG LÁ ĐỂ XÁC ĐỊNH THIẾU HỤT VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN PHÙ HỢP CHO GIỐNG CAM SÀNH HÀ GIANG

Nguyễn Đức Dũng*, Trần Minh Tiến*, Lã Tuấn Anh*, Nguyễn Văn Hiền*, ...

24
Th2

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN KHOÁNG SỬ DỤNG QUA NƯỚC TƯỚI ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG ĐIỀU TẠI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

Nguyễn Đức Dũng*, Nguyễn Xuân Lai*, Nguyễn Quang Hải*,Nguyễn Duy Phương*, Nguyễn ...

24
Th2

NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN DINH DƯỠNG QUA LÁ CHO GIỐNG CHUỐI TIÊU (Musa acuminata) BẰNG PHƯƠNG PHÁP DRIS TẠI ĐỒNG NAI

Trần Minh Tiến*, Nguyễn Đức Dũng*, Nguyễn Thái Học*, Lã Tuấn Anh*, ...

30
Th9

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÁ THỂ SỬ DỤNG GIEO MẠ KHAY CẤY MÁY PHÙ HỢP CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ BẮC TRUNG BỘ

Nguyễn Đức Dũng1, *, Hoàng Ngọc Thuận1, Trần Minh Tiến1, Nguyễn Minh ...

26
Th4

ẢNH HƯỞNG CỦA KALI, KẼM, BO ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TRÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT VIỆT NAM

Nguyễn Đức Dũng1, Trần Minh Tiến1, Ezio Nalin de Paulo2 Nguyễn Thị ...

26
Th4

ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ PHỐI TRỘN ĐẤT VỚI CƠ CHẤT HỮU CƠ VÀ PHÂN BÓN ĐẾN CHẤT LƯỢNG GIÁ THỂ VÀ SINH TRƯỞNG CỦA MẠ

Nguyễn Đức Dũng1, *, Hoàng Ngọc Thuận1, Trần Minh Tiến1, Lã Tuấn Anh1, ...

Tin khảo nghiệm

NGHIÊN CỨU, KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN VÀ CUNG CẤP GIÁ THỂ, CHẾ PHẨM NÔNG HÓA

Nếu bạn có nhu cầu, chỉ cần gọi cho chúng tôi

0343-398-159hoặc

Liên hệ