1. TS. Nguyễn Văn Chiến (1)

1 Nguyên Trưởng phòng Phân tích trung tâm.

Tóm tắt

Lân (P) là một trong ba nguyên tố dinh dưỡng đa lượng quan trọng đối với cây trồng, có vai trò quan trọng trong nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, vì thế, phân P được tiêu thụ với khối lượng lớn, chỉ đứng sau đạm (N) ở nước ta và thế giới. Do vậy, tổng kết, đánh giá hiệu lực của phân P đối với cây trồng là việc làm cần thiết. Trong bài viết này, hiệu lực của phân P thông qua chỉ tiêu quan trọng nhất “Hiệu suất của phân lân” đối với cây trồng được tập hợp và xem xét trong mối quan hệ “Đất – Phân bón – Cây trồng” từ những năm 60 của thế kỷ XX cho đến nay, thông qua đó, một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực của phân P cho cây trồng được đề xuất.

Từ khóa: cây trồng, đất, hiệu lực của phân lân, hiệu suất của phân lân, lân, năng suất.

Tải file: Nguyen Van Chien Hieu luc phan lan

Chia sẻ

Để lại bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *