Liên kết

02437643453 - 0343398159
ttnghiencuuphanbon@gmail.com

T2 - T6 8.00 – 17.00
T7 - CN đóng cửa

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA

Tin Nghiên cứu - Chuyển giao

01
Th6

HIỆU LỰC PHÂN TRUNG LƯỢNG CHO CÂY TRỒNG Ở VIỆT NAM

TS. Bùi Huy Hiền (1), PGS.TS. Trần Minh Tiến (2), TS. Cao ...

18
Th5

Ảnh hưởng của phân hữu cơ – khoáng đến sinh trưởng và năng suất lúa trên đất đỏ vàng phiến thạch sét tại Thái Nguyên

Cao Kỳ Sơn, Phạm Ngọc Tuấn, Lê Thị Minh Lương, Nguyễn Thị ...

18
Th5

Đánh giá chất lượng của nước xả từ các công trình Khí sinh học để sử dụng bón cho cây trồng

Cao Kỳ Sơn, Nguyễn Thanh Sơn, Lê Thị Xuân Thu, Trần Thị ...

18
Th5

HIỆU LỰC PHÂN LÂN CHO CÂY TRỒNG Ở VIỆT NAM

TS. Nguyễn Văn Chiến (1) 1 Nguyên Trưởng phòng Phân tích trung ...

15
Th5

ĐẶC ĐIỂM VÀ YẾU TỐ HẠN CHẾ CỦA ĐẤT TẠI MỘT SỐ VÙNG CHUYÊN CANH PHỤC VỤ CHO QUẢN LÝ DINH DƯỠNG TỔNG HỢP MỘT SỐ LOẠI RAU CHỦ LỰC CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Đức Dũng, Trần Thị Huế, Lã Tuấn Anh Tóm tắt Đánh ...

18
Th5

Nghiên cứu lựa chọn giá thể cứng thích hợp trồng dưa chuột, cà chua thương phẩm trong nhà plastic theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Cao Kỳ Sơn, Phạm Ngọc Tuấn, Lê Minh Lư­ơng Đặt vấn đề ...