Liên kết

02437643453 - 0343398159
ttnghiencuuphanbon@gmail.com

T2 - T6 8.00 – 17.00
T7 - CN đóng cửa

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA

Tin Nghiên cứu - Chuyển giao

18
Th5

HIỆU LỰC PHÂN LÂN CHO CÂY TRỒNG Ở VIỆT NAM

TS. Nguyễn Văn Chiến (1) 1 Nguyên Trưởng phòng Phân tích trung ...

15
Th5

ĐẶC ĐIỂM VÀ YẾU TỐ HẠN CHẾ CỦA ĐẤT TẠI MỘT SỐ VÙNG CHUYÊN CANH PHỤC VỤ CHO QUẢN LÝ DINH DƯỠNG TỔNG HỢP MỘT SỐ LOẠI RAU CHỦ LỰC CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Đức Dũng, Trần Thị Huế, Lã Tuấn Anh Tóm tắt Đánh ...

18
Th5

Nghiên cứu lựa chọn giá thể cứng thích hợp trồng dưa chuột, cà chua thương phẩm trong nhà plastic theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Cao Kỳ Sơn, Phạm Ngọc Tuấn, Lê Minh Lư­ơng Đặt vấn đề ...

01
Th6

HIỆU LỰC PHÂN VI LƯỢNG CHO CÂY TRỒNG Ở VIỆT NAM

TS. Bùi Huy Hiền (1), PGS.TS. Trần Minh Tiến (2), TS. Cao ...

01
Th6

HIỆU LỰC PHÂN KALI CHO CÂY TRỒNG Ở VIỆT NAM

Nguyễn Văn Chiến (1), Nguyễn Vy (2) 1 Nguyên Trưởng phòng Phòng ...

15
Th5

HIỆN TRẠNG ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT TRỒNG CÀ PHÊ, HỒ TIÊU VÙNG TÂY NGUYÊN

Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Xuân Lai , Trần Minh Tiến, Hồ Công ...